G DATA InternetSecurity  25.5.0.2

G DATA InternetSecurity 25.5.0.2

G DATA Software AG – 224,2MB – Commercial –
ra khỏi 96 phiếu
4 Stars User Rating
NEW: Top an ninh với không có tổn thất của hiệu suất máy tính! Một kỷ nguyên mới bắt đầu: lần đầu tiên, bảo mật cao tối ưu thông thường từ G dữ liệu InternetSecurity là hoàn toàn không thể phát hiện. Tự học fingerprinting và whitelisting tăng tốc bảo vệ từng được thử nghiệm để rằng hiệu suất máy tính vẫn hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Tổng quan

G DATA InternetSecurity là một Commercial phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi G DATA Software AG.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 785 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của G DATA InternetSecurity là 25.5.0.2, phát hành vào ngày 10/09/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 25.5.0.2, được sử dụng bởi 28 % trong tất cả các cài đặt.

G DATA InternetSecurity đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 224,2MB.

Người sử dụng của G DATA InternetSecurity đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho G DATA InternetSecurity !

Cài đặt

người sử dụng 785 UpdateStar có G DATA InternetSecurity cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
G DATA Software AG
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại